admirator: Czy odręczne pisanie listów ma sens?

Czy odręczne pisanie listów odeszło do lamusa? Czy odręczne pisanie listów ma sens?

Zastanawiam się nad tym w kontekście konkursu organizowanego przez The Washington Calligraphers Guild na najlepszy projekt koperty The Graceful Envelope. Organizatorzy sugerują, że projekt powinien stanowić wstęp do celebracji rozpoczęcia czytania lub pisania osobistego listu.

Ten krótki artykuł piszę w wersji elektronicznej. Bez użycia papieru, pióra, czyli bez narzędzi, które od wieków były standardowo wykorzystywane do pisania. Teraz do napisania wiadomości, pozdrowień, listów wystarczy nośnik elektroniczny i dostęp do Internetu. Świetnie! Piszę, klikam i korespondencja jest u odbiorcy. Momentalnie. Bez frustracji, że odręcznie, to napisane koślawo… Jest jednak niejedno ale…

Otrzymanie odręcznie napisanego listu, w odręcznie zaadresowanej kopercie ma znamiona wydarzenia odświętnego, na pewno niecodziennego. Jest szansa, że dostaniemy dzieło sztuki, a na pewno korespondencję zindywidualizowaną i dedykowaną do konkretnego odbiorcy.

Wiadomym jest, że odręczne pisanie ćwiczy rękę, równocześnie i nasz mózg, poprawia charakter pisma, uczy wytrwałości, pozwala rozwijać język. Zwykle treść listu jest przemyślana, a słowa zgrabnie dobrane.

W mojej ocenie – zdecydowanie warto pisać odręcznie (nie tylko listy), a o przyjemności otrzymywania takiej korespondencji nie wspomnę!

Namawiam zatem do ręcznego pisania. Na początek zachęcam do udziału w „kopertowym” konkursie i wykonaniu małego dzieła sztuki. Tegoroczny temat: Greetings & Salutations

Z punktu widzenia kaligrafa i iluminatora inspiracji znajdziemy wiele. Podczas warsztatów zaproponowałam przejrzenie kilku średniowiecznych propozycji, które możemy wykorzystać w projekcie:

  • pisarze:

BL Royal 19 C II  f. 48v; BL Royal 17 E III  f. 36;  Bibliothèque de l’Arsenal Ms-590 réserve f. 521r; Bibliothèque de l’Arsenal Ms-5212 réserve f. 1r; The Morgan Library & Museum MS M.751 fol. 66r

  • aniołowie ze zwojami:

The Morgan Library & Museum MS M.453 f. 108 r.; Staatsbibliothek Bamberg Msc.Add.3001; Cambrai, Bibl. mun., ms. 0087, f. 019; Cambrai, Bibl. mun., ms. 0087, f. 200v

POWODZENIA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *