admirator: Gdzie szukać inspiracji?

Od czego zacząć przygodę z iluminatorstwem? Gdzie szukać inspiracji do własnych realizacji? Przed takimi dylematami stają zawsze zarówno młodzi adepci miniatorstwa jak i doświadczeni iluminatorzy.

Na początek proponuję znaleźć nauczyciela, który pomoże stawiać pierwsze kroki, wprowadzi w tajniki sztuki zdobnictwa książkowego, pokaże szeroki wachlarz możliwości warsztatowych i wesprze w realizacjach.

Kolejny krok to wnikliwe studiowanie. Oczywiście najlepiej jest oglądać manuskrypty w oryginale, czytać literaturę przedmiotu i wspierać te poszukiwania bardzo obfitymi bazami internetowymi.

Podczas warsztatów iluminatorskich przedstawiam zdigitalizowany manuskrypt podając źródło, omawiam ikonografię, niejednokrotnie wskazuję na inne pokrewne kodeksy. Poszerzanie swej wiedzy warto od tego zacząć.

Poniżej podaję kilka baz katalogów:

Polska Biblioteka Cyfrowa, Polona

Biblioteka Brytyjska,  British Library, BL

Biblioteka Rękopisów Szwajcarii, e-codices

Biblioteka cyfrowa BnF, Gallica

Polecam również przejrzeć obfitą bazę na blogu: Manuscript Art

Życzę owocnych poszukiwań i pięknych realizacji 🙂