ANGELICUM. Anielskie granie

Aniołowie grający na instrumentach – to niewielki fragment ikonografii odtwarzanej na kartach średniowiecznych manuskryptów. Takie przedstawienia znajdziemy w ważnych biblijnych wydarzeniach. Zarówno w scenach głównych (Zwiastowanie NMP), jaki i w bordiurach. Wizerunki muzykujących aniołów mają skupić naszą uwagę na doniosłości chwili. Są posłańcami Boga oznajmującymi o szczególnie ważnym, przełomowym wydarzeniu.

Podczas warsztatów wykonamy miniaturę z XIV-wiecznego Mszału przedstawiającą muzykującego anioła. Muzykanta wybierzemy spośród dwóch duetów grających na średniowiecznych gitarach harfowych i fidelach. Dekorują scenę Bożego Narodzenia oraz ofiarowania Jezusa w świątyni.

W średniowieczu rozwój muzyki był ściśle związany z formami liturgicznymi. Według idei, że poprzez sztukę muzyczną, jej słuchanie i wykonywanie, mamy szansę jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga.

Za filozofem Boecjuszem (ok.480-ok. 526) możemy wymienić m.in. poniższe rodzaje muzyki:

musica humana, która stanowi o jedności duszy i ciała. Niesłyszalna dla ucha, ale pojmowalna poprzez kontemplację.

musica instrumentalis, tworzona przy pomocy instrumentów, w tym także głosu. Jedyna słyszalna i odbierana jako przejaw kreacji artystycznej.

Zapraszam na wspólne malowanie w andrzejkowy wieczór 30.11.2021 do Szkoły Kaligrafii Littera Nova na krakowskim Kazimierzu.