Dziewiąte spotkanie z cyklu „BESTIA W ZIOŁACH” pt. Skromna stokrotka

STOKROTKA – łac. bellis, ang. Daisy – to pospolita roślina kwitnąca od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Występuje bardzo często w późnośredniowiecznych dekoracjach ksiąg rękopiśmiennych.  Jest jednym z kwiatów maryjnych. Legenda mówi, że stokrotki wyrosły na ziemi zroszonej łzami Maryi podczas ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu. W tradycji chrześcijańskiej kwiaty te symbolizują cnoty: czystość, niewinność i skromność.

Zapraszam na kolejne warsztaty iluminatorskie z cyklu „Bestia w ziołach”. Tematem przewodnim będzie „SKROMNA STOKROTKA” zdobiąca karty manuskryptów. Zrealizujemy miniaturę zaczerpniętą z XV-wiecznych Godzinek.

Czwartek, 27.02.2020r., godzina 17.00, Szkoła Littera Nova na krakowskim Kazimierzu.

Informacje i zapisy: Szkoła Kaligrafii Littera Nova

Malujemy gęsie pępki, czyli stokrotki.