Projekt: Malowanie z orygniału

W Bibliotece Jagiellońskiej ruszył pilotażowy projekt przygotowany przez Joannę Rościszewską, w którym mamy przyjemność i radość uczestniczyć. Malujemy miniatury z ORYGINAŁU.

Co to oznacza? Jaki jest cel tych spotkań?

Przed nami, na pulpicie umieszczona została miniatura. Wielokrotnie patrzymy na nią, śledzimy ślady pozostawione na pergaminie przez iluminatora, dyskutujemy nad tym, w jaki sposób prawdopodobnie powstała ta praca. Dokunujemy niezwykłych odkryć, których nie można doświadczyć obcując tylko z kserokopią bądź zdygitalizowanym obrazem: grubość warstw, sposób kłądzenia malatury, wybłyszczenia itp. Następnie rozpoczynamy dobór palety farb. Wytrwale i niespiesznie ekspertmentując zarówno z różnobarwnymi pigmantami, jak i medium. Nieustannie porównujemy wyniki naszych działań, upewniając się w naszych wyborach lub cierpliwie podejmując nową próbę. I nastaje czas malowania. Staramy się odtworzyć proces malowania i powstawania wybranej miniatury. Wynikiem ma być nie tyle wierna kopia obrazu lecz raczej miniatura, która stanowi podsumowanie zbioru naszych cennych i wielogodzinnych doświadczeń.