Archiwa tagu: anioł

admirator: Jak wyglądają chóry anielskie?

Uważny student średniowiecznego malarstwa bez problemu dostrzeże wiele niezwykłych przedstawień postaci anielskich. Twórczość artystyczna tamtego długiego okresu czasu skupiona była wokół Boga, jego planu stwórczego i zbawienia człowieka. Aniołowie jako posłańcy Boga i dobrej nowiny, objawiający się człowiekowi w różnych przełomowych momentach, towarzyszą niezwykłym scenom malarskim.

O aniołach mówi nie tylko Biblia, ale także apokryfy, tradycja semicka i ludów właściwie całego świata. W wielu kulturach i religiach spotkamy się z boskimi posłańcami. A ich wizerunki do dziś zdobią wiele zabytków.

Wiadomo, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu świętych mężów snuło rozważania o świecie i hierarchii aniołów. Tradycyjnie angelologia chrześcijańska wymienia 9 chórów anielskich. Najbliżej Bożego tronu przebywają serafiny, dalej cherubiny, trony, panowania, księstwa, moce, zwierzchności, archaniołowie i aniołowie. Jak odróżnić poszczególne chóry? Proponuję przeanalizować piękne ilustracje z ff. 6r – 7r. zdobiące XIV-wieczny manuskrypt przechowywany w Bibliotece Brytyjskiej pod sygnaturą Royal MS 6 E IX. Za ich twórcę uznaje się Pacino di Bonaguida, florenckiego artystę malarza i miniaturzystę.

Najbardziej niezwykłe wizerunki chórów anielskich reprezentowane są przez serafiny i cherubiny.

Serafiny przedstawione są jako eteryczne płomienno-czerwone sylwetki (od z hebr. שׂרף seraf) z trzema parami skrzydeł w świetlistej glorii. Te chóry anielskie bardzo rzadko oddalają się od Boga i opuszczają niebo. Są wpatrzone w Boskie oblicze i całe przepełnione bezwarunkową miłością. Biblia wzmiankuje o nich podczas powołania Izajasza:

Iz 6, 1-8
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach
i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

https://biblia.deon.pl

Cherubiny to chóry anielskie o niezmierzonej mądrości i pogrążone w modlitwie. Eteryczne ich formy przybierać mogą różne wizerunki. Zwykle przedstawiane jako błękitne postaci, czasem o kilku obliczach. Biblia często o nich wspomina. Jeden z opisów pochodzi z Księgi Ezechiela, gdy chwała Pańska opuszcza świątynię:

Ez 10, 18-22

A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod Bogiem izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie.

https://biblia.deon.pl

Serafiny i cherubiny często przedstawiane są jako anioły towarzyszące Bogu. W scenie stwarzania i błogosławienia dziełu: BnF Français 50 fol 13v., BnF Latin 920  fol 2v i następne, czy też są posłańcami niosącymi stygmaty, szczególne dary od Boga: BnF Latin 920 fol. 283v.

W jednej z wizji orszaków w Triumfach Francesco Pertarki (XIV w.) pojawiają się eteryczne wizerunki serafów i cherubów: BNF, Français 594 fol. 376r.

Zachęcam do wnikliwego studiowania średniowiecznych zabytków malarskich.

ANGELICUM. Z aniołami w tle.

Zapraszam na kolejne z cyklu anielskie warsztaty iluminatorskie. 08 lutego 2022 r. zmierzymy się z nieoczywistą i dość trudną pracą. Postaci anielskie będziemy modelować walorem i złotem. Przed nami pasjonujące zadanie 🙂

ZAPRASZAM

Informacje i zapisy:

ul. Brzozowa 14
31-050 Kraków

+48 660 432 976

+48 12 429 54 52
godz. 12.00-18.00
biuro@szkolakaligrafii.pl

Do realizacji naszych prac poszukiwaliśmy inspiracji w rękopisie z początku XVI w. wykonanym we Francji. Manuskrypt oznaczony sygnaturą BNF, Français 594 to iluminowana kopia „Triumfów” Francesco Pertarki (XIV w.). Na fol. 376r. zilustrowana została jedna z wizji przedstawiająca orszak triumfalny na niebiańskim tle obfitującym w eteryczne wizerunki serafinów i cherubinów. Ten właśnie fragment posłużył nam jako materiał do poznania nowej techniki malarskiej.

ANGELICUM. Anioły na geometrycznym niebie, czyli rzecz o tłach.

Podczas warsztatów stworzymy miniaturę inspirowaną angielskim XIV-wiecznym manuskryptem przechowywanym w Bibliotece Brytyjskiej pod sygnaturą BL Royal 15 D II. Apokalipsa Wellesa jest iluminowaną księgą wykonaną zgodnie z aktualnymi trendami zdobniczymi. Ilustracje ze schematycznie kreślonymi postaciami, umieszczonymi na charakterystycznych „kafelkowych” geometrycznych tłach będą naszą bazą do studiowania i pracy twórczej.

ZAPRASZAM

Informacje i zapisy:

ul. Brzozowa 14
31-050 Kraków

+48 660 432 976

+48 12 429 54 52
godz. 12.00-18.00
biuro@szkolakaligrafii.pl

Następne warsztaty odbędą się 08 lutego 2022 r.

ANGELICUM. Anielskie pisanie

Podczas kolejnych dwóch spotkań studiować będziemy Mszał Hainricusa. Obejmuje on nie tylko wszystkie teksty, które są wypowiadane podczas nabożeństwa, udzielania sakramentów i święceń, ale zawiera także teksty mszalne śpiewane, opatrzone neumami. Rękopis posiada oryginalną oprawę z początku XIII wieku!
Rękopis ten powstał w znakomitym skryptorium w Weingarten, w opactwie benedyktyńskim. Oprócz Mszału Hainricusa tylko jeden rękopis przyniósł trwałą sławę temu wspaniałemu skryptorium: Sakramentarz Bertholda.

Mszał Hainricusa obfituje w piękne iluminacje. Znakomita jakość dekoracji dorównuje precyzji, z jaką były pisane tekst i neumy.
Mszał Hainricusa był zapewne przeznaczony do nabożeństw w kaplicy poświęconej Marii Pannie. Umieszczona w centrum rękopisu, tuż przed modlitwą eucharystyczną, Koronacja Dziewicy, świadczyć może o oddaniu Hainricusa Maryi.

Podczas warsztatów stworzymy kartę inspirowaną miniaturą i kaligrafią z Mszału Hainricusa. Alfabet został opracowany specjalnie na te warsztaty, w oparciu o wnikliwą analizę pisma.

Iluminowanemu inicjałowi A(ve) ze sceną Zwiastowania NMP towarzyszy przepiękny tekst pochwalny na cześć Maryji:

Ave Maria gratia plena Dominus tecum virgo serena. Benedicta tu in mulieribus quae peperisti pacem hominibus et angelis gloriam. Et benedictus fructus ventris tui qui coheredes ut essemus sui nos fecit per gratiam. Per hoc autem ave mundo tam suave contra carnis jura. Genuisti prolem novum stella solem nova genitura. Tu parvi et magni leonis et agni salvatoris Christi templum extitisti sed virgo intacta. Tu floris et roris panis et pastoris virginum regina rosa sine spina genitrix es facta. Tu civitas regis justitiae quae mater es misericordiae de lacu faecis et miseriae Theophilum reformans gratiae. Te collaudat caelestis curia quae es dei mater et filia per te reis donatur venia per te justis confertur Gloria. Ergo maris stella verbi dei cella et solis aurora. Paradysi porta per quam lux est orta natum tuum ora. Ut nos lavet a peccatis et in regno claritatis quo lux lucet sedula collocet per saecula.

ZAPRASZAM

Informacje i zapisy:

ul. Brzozowa 14
31-050 Kraków

+48 660 432 976

+48 12 429 54 52
godz. 12.00-18.00
biuro@szkolakaligrafii.pl

Następne warsztaty odbędą się 04 stycznia 2022 r. Będziemy projektować koperty na doroczny konkurs. Zapraszam.